Ovoce sušené mrazem vzniká procesem lyofilizace, a proto bývá někdy označováno jako lyofilizované ovoce. Lyofilizace…