Hnacím pudem primitivních lidí je již od pradávna pud rozmnožování se a pud přežití. To,…