Pokud se na území Slovenska rozhodnete zaobstarat si zbraň, máte vícero možností. Samozřejmě se tu bavíme o legálním prodeji zbraní. Možné nelegální cesty, jak získat zbraň, rozhodně nejsou cílem tohoto článku. V tomto článku se budeme zaobírat pouze zbraněmi, k jejichž koupi potřebujete zbrojní pas, a zbraněmi, které jsou volně prodejné od 18 let. Proto jestli vás tato tematika zajímá nebo byste se chtěli něco přiučit, doporučujeme vám dnešní článek přečíst.

zbraně
Na internetu najdete různé zbraně

Prodej zbraní je závislý na kategorii zbraně

Právě kategorie zbraně je rozhodujícím faktorem v případě podmínek, které musíte splňovat nebo kterých musíte dosáhnout, abyste si zbraň mohli koupit. A na základě těchto kategorií je prodejce povinný postupovat podle daného paragrafu zákona. Jinak vědomě páchá trestný čin a do této situace se určitě žádný poctivý prodejce nechce dostat. Když už by takový trestný čin spáchal, zaprvé by to znamenalo ztrátu jeho licence na provozování činnosti prodeje zbraní a za druhé by to mohlo znamenat i pobyt za mřížemi.

zbraně
Vzduchovka

Prodej zbraní kategorie A

Jelikož se jedná o zakázané zbraně, jejich prodej a vlastnictví je možné pouze s výjimkou přímo od ministerstva vnitra. Bez této výjimky je držení zbraní z kategorie A trestným činem.

Prodej zbraní kategorie B

Tyto zbraně podléhají povolovacímu konání a evidenci. To pro vás znamená, že před samotnou koupí zbraně musíte získat povolení k vlastnění této zbraně od příslušného policejního oddělení. S tímto povolením jdete do obchodu, kde vám na jeho základě prodají zbraň, kterou následně musíte nejpozději do 7 dní opět na policejním oddělení zaregistrovat.

Prodej zbraní kategorie C

V případě těchto zbraní není potřebné získávat speciální povolení na koupi. Tímto se tato kategorie liší od předchozí, kde bylo povolení pře koupí potřebné. Co však zůstává stejné, je to, že po koupi zbraně musíte nejpozději do 7 dní od její koupě zbraň zaregistrovat na příslušném oddělení PZ SR.

Prodej zbraní kategorie D

U těchto zbraní není vůbec potřebné vlastnit zbrojní pas. Tímto se tato kategorie liší od předchozích třech, kde zbrojní pas požadován je. Pro koupi zbraně z této kategorie vám postačí pouze občanský průkaz, kde se musíte prokázat tím, že jste již dovršili věku 18 let. Právě díky těmto benevolentním podmínkám koupě jsou zbraně z této kategorie vůbec nejprodávanějšími a téměř každý střelec začínal právě zbraní z této kategorie.

Koupě zbraně je potřebné věnovat pozornost

Právě různé kategorizování zbraní je to, čemu je věnovat největší pozornost. Pokud jste se rozhodli koupit si nějakou zbraň, musíte si nejdříve ověřit, zda si ji vůbec koupit můžete. Musíte si vyhledat, do jaké kategorie zbraň patří, a když toto zjistíte, musíte si zjistit, tedy pokud to nevíte, jaké podmínky musíte splnit vy. Pokud se vám to nedaří najít nebo se vám třeba nechce studovat zákony, stačí se jít zeptat na příslušné oddělení PZ SR nebo u prodejce a tam se vše důležité dozvíte. Při výběru můžete využít nabídku internetových prodejců, avšak samotnou koupi už musíte zrealizovat pouze osobně v prodejně, protože to nařizuje zákon.