army shop
Obranný sprej CS NATO AMERICAN

Army shop, nebo jinak řečeno prodejna s armádním či vojenským vybavením, je nejčastějším místem, kde můžete koupit obranné prostředky na zabezpečení vlastní bezpečnosti. A ochrana majitele tohoto prostředku je prvořadá.

Ochranné prostředky mají vícero rozdělení, ale nejčastěji a nejjednodušeji by se daly rozdělit takto:

  • Paralyzující sprej
  • Elektrický paralyzátor
  • Teleskopický obušek
  • Pouta, obušky, tonfy a jiné

Každý z těchto typů ochranných prostředků má svoje výhody i nevýhody. Některé jsou společné pro všechny typy ochranných prostředků, jiné jsou zase specifické pro každý druh.

Výhody ochranných prostředků

armyshop
Paralyzér Scorpy Max 500

Shrnout všechny výhody ochranných prostředků, které army shopy prodávají, by bylo náročné a určitě by mi nestačil jen jeden blog. Pokusím se to proto zestručnit do několika jednoduchých vět.

Dalo by se to tedy shrnout následovně:

  • Díky relativně malým rozměrům se dají běžně nosit v kapse nebo v dámské kabelce bez pocitu osobního omezení.
  • Jsou velmi jednoduché na použití a ovládání a nevyžadují tedy dlouhodobý trénink jako různé jiné systémy sebeobrany.
  • Pokud vám ho útočník sebere, riziko vašeho ohrožení je menší jako u běžné střelné zbraně.

Nevýhody ochranných prostředků

army shop
Policejní tonfa

U ochranných prostředků z army shopu mluvme o certifikovaných a testovaných prostředcích, které sice mají útočníka zastrašit a dostatečně eliminovat, ale v žádném případě by ho neměli zabít nebo mu způsobit vážné zranění. To by totiž znamenalo, že by se z obránce stal útočník! V krátkosti se však nevýhody ochranných prostředků dají shrnout do následujících bodů:

  • Malý reálný dosah, například u paralyzéru jen do tří metrů.
  • Nižší účinek v porovnání s reálnými zbraněmi se smrtícím účinkem. Tento problém se projevuje hlavně v případě, kdy je útočník extrémně odolný, trénovaný nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Tyto nevýhody se však dají potlačit tréninkem a taktickou přípravou na využití obranných prostředků.

Proč využít army shop na jejich nákup?

Odpověď na tuto otázku je stejně jednoduchá, jako na otázku. „Proč chodíte k zubaři a ne ke kováři?“ – protože požadujete kvalitu, kterou vám dokáže zabezpečit jenom kvalifikovaný a certifikovaný odborník. Vždyť co může být horšího, než když vám obranný prostředek, koupený někde od překupníka na ulici, selže právě v okamžiku, kdy ho budete nejvíc potřebovat?